Your guide to see the good in every ……………………………….

Een sterk ontwikkeld en getest systeem van energie geneeskunde om de energie processen van het lichaam in evenwicht te brengen, te harmoniseren en te transformeren.

Een eenvoudig doch krachtig en effectief systeem van no-toch, no-drug energie healing, gebaseerd op fundamentele principes dat het lichaam een zelfherstellend levend wezen is en in staat is zichzelf te genezen. En het principe van Prana, Ki, Chi of Vitale levensenergie die het lichaam levend en gezond houdt.

In zijn huidige bestaande vorm is Pranic Healing nauwgezet, systematisch, wetenschappelijk ontwikkeld, onthuld en wordt wereldwijd onderwezen sinds 1987. De grondlegger van Pranic Healing is Master Choa Kok Sui, https://www.globalpranichealing.com/about-us/the-founder-grand-master-choa-kok-sui/.

Prana, Ki, Chi of Vitale levensenergie, energie die het lichaam levend en gezond houdt. Deze energie is subtiel en doordringt het heel lichaam. De natuurlijke toestand van de vitale levensenergie van het lichaam is in evenwicht, wanneer echter de prana of ki van het lichaam teveel of tekort aanwezig is, onstaat er mogelijke disbalansen. Het resultaat daarvan is mogelijk een niet goed functioneren van het lichaam, met als gevolgt dat dit ziektesymptonen vertoont.

Bij Pranic Healing kunnen, fysieke, emotionele als ook mentale klachten behandeld worden door middel van prana, waardoor het natuurlijk vermogen van het lichaam om zichzelf te genezen in verschillende mate ondersteund en versneld wordt.

Pranic Healing vereist geen medicijnen of fysiek contact. Lichamelijk contact is niet nodig, daar de beoefenaar op het energielichaam werkt en niet direct op het fysiek lichaam. Het is het energielichaam of de aura dat de vitale levensenergie absorbeert en verspreid door het fysiek lichaam, naar de spieren, organen, cellen e.d. De energie is van eminent belang doordat deze ook onze emoties, gedachten, woorden, handelingen, relaties en zelfs onze financieen beinvloeden.

De reden dat Pranic Healing op het energielichaam werkt, is dat fysieke klachten eerst in de aura verschijnen voordat ze zich manifesteren als “problemen” in het fysiek lichaam.

~ ” What affects the energy body will affect the physical body. What affects the physical body will affect the energy body. When the energy body is healed, the physical body will also be healed ” ~ Master Choa Kok Sui